Velkommen til IST BARNEHAGE/SFO

Har du mottatt tilbud om plass i barnehage?

Slik svarer du på tilbudet:
(merk: alle tilbud sendes ut via mail og sms, og alle med rett til plass vil få tilbud om plass i løpet av hovedopptaket)
  • 1) logg inn her (på stavanger.kommune.no/Hypernet via idporten)
  • 2) klikk på lenke til søknaden nederst på forsiden
  • 3) bla helt ned og velg svaralternativ
  • 4) bekreft
  • 5) fullfør hele prosessen (som varierer ut ifra hvilket svaralternativ man valgte)

Nytt barnehageår begynner 15. august. Ønsker du barnehageplass fra 15. august, må du søke senest 1. mars.
Informasjon om barnehageopptaket, klikk her.Vi ønsker Byfjordparken barnehage AS velkommen, som har oppstart august 2018.

Informasjon om priser, betalingsmoderasjon, vedtekter etc finner du på kommunens hjemmesider: stavanger.kommune.no/sfo og www.stavanger.kommune.no/barnehage

Du logger inn via ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Choose 'Søk Barnehageplass' or 'Søk SFO-plass' from the menu option on the top to apply for a placing. Mandatory information includes your e-mail, cell phone number and your Norwegian ID number (fødselsnummer) or D-number.

Information about ID number and D-number

You need not apply for new placing for pupils who already have a placing in SFO.
If you don't have access to a computer or don't have the ability to log in via ID-porten, please contact SFO or the county for assistance.