Oppvekstportalen
Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass eller Søk SFO-plass i menyen over.

Er du folkeregistrert i Stavanger kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Stavanger kommune, må du søke uten å være innlogget.


Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Søknadsfrist for barnehageplass: 1. mars.

Nytt barnehageår begynner 15. august. Ønsker du barnehageplass fra 15. august, må du søke senest 1. mars.
Informasjon om barnehageopptaket finner du her.

Byttesøknad barnehage er bindende
Det betyr at blir det ledig plass på barnehagen du har søkt bytte til, blir plassen automatisk tildelt barnet og nåværende barnehageplass blir sagt opp når barnet har fått ny plass.

Søskenmoderasjon:
Systemet sjekker søskenforhold opp imot regningsmottaker. Det er derfor viktig at det du velger den samme som allerede mottar regning for eventuelle søsken. Dette velger du i det du oppretter søknaden.

Informasjon om priser, betalingsmoderasjon, vedtekter etc finner du på kommunens hjemmesider: stavanger.kommune.no/sfo og www.stavanger.kommune.no/barnehage

Du logger inn via ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)