Oppvekstportal for barnehage og SFO.

Barnehageopptak med søknadsfrist 1. mars tildeler plasser til barn med lovfestet rett.
Det er ikke mulig å endre på barnehagesøknad før 1. mai grunnet opptaket.

Søk om plass
Vi anbefaler at du logger deg inn når du skal registrere ny søknad. Dette vil spare deg tid, og du får kontrollert at opplysningene som er registrert, er korrekte.
(Dersom du ikke får logget deg inn via ID-porten, søker du uten å logge deg på.)

Du må logge inn for å:

  • Svare på tilbud
  • Endre eller fjerne søknad
  • Endre type plass
  • Si opp plassen
  • Registrere kontaktinformasjon (mobil og epost)

Logg inn: ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Søskenmoderasjon:
Systemet sjekker søskenforhold opp imot regningsmottaker. Når du registrerer ny søknad , er det derfor viktig du velger samme regningsmottaker som allerede mottar regning for eventuelle søsken.