Barnehage:

Har du søknad registrert her, skal du ikke søke på nytt i vår nye søkeportal.

Lenker og informasjon finner du på kommunens hjemmeside https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehage/

SFO

Har du aktiv søknad her, så vil vi sende deg en epost med informasjon på hva du skal gjøre for å få SFO-plassen du har søkt på.

Dere skal bruke samme innlogging som for skole: vigilo.no/stavanger