Vi har byttet leverandør. Gå til
vigilo.no/stavanger

SFO og barnehage skal bruke samme innlogging som for skole: vigilo.no/stavanger